kolovrat

Seriál o předení na pokračování, 7. Skaní

Seriál o předení
7. Skaní

Skaní příze je postup, při kterém stáčíme dvě nebo více upředených přízí do jednoho pramene, pokud postupujeme tak, aby byla příze vyvážená, příze přestane mít snahu se kroutit se a dělat smyčky.

Seskáním můžeme také zpevnit výslednou přízi, nebo získat přízi objemnou, nebo zajímavou kombinaci barev. Pokud seskáváme pravidelnou přízi, výsledek se podobá komerčním přízím, pokud seskáváme přízi “thick and thin” tedy nepravidelnou, může vzniknout nevšední a vyjímečná příze. Velmi tenká pevně seskaná příze se hodí na ponožky, protože bude pevná a trvanlivá.

Zvláštním způsobem seskávání můžeme vytvářet smyčky, nopky, bouclé vzhled, doplňovat přízi o další rouno. Corespinningová příze vzniká při specifickém způsobu předení, které je vlastně seskáváním. Kolem základní nitě ovíjíme nit další tak, aby beze zbytku obtočila přízi původní.

Seskáváme vždy příze se stejným zákrutem a seskávání provádíme tak, aby výsledná příze získala opačný zákrut. Máme-li tedy dvě příze se zákrutem “Z”, získáme seskáním dvoupramennou přízi se zákrutem “S”. Seskáním se sice původní zákrut trochu rozvolní, ale tím že se příze znásobí, pevnost naopak získá.

Klasický způsob seskávání je takový, že dvě nebo tři cívky s upředenou přízí dáme do stojánku a konce pramenů přivážeme k vodící přízi cívky, kterou máme na kolovratu. Pokud jsme příze předli ve směru hodinových ručiček, tedy mají zákrut “Z”, teď předeme opačně, šlapeme stejně jako předtím, ale hnací kolo roztočíme proti směru hodinových ručiček. Jednou rukou řídíme stáčení příze a její vtahování na cívku, druhou kontrolujeme cívky na stojánku. Někdy se můžou cívky při skaní rychle roztočit a zamotat přízi, musíme tedy cívky přibrzdit, například vlascem s pružinou, brzdicí síla se dá velmi jemně nastavit seřízením tahu pružiny. Když příze na jedné nebo obou cívkách dojde, přízi jsme seskali a konec zajistíme uzlíkem.

Zajímavý způsob seskávání je technika “navajo”. Umožní nám z jedné single příze seskat trojpramennou přízi. Skáme trojitě, proto je tato metoda vhodná zejména pro zpracování tenkých přízí, nebo naopak pro výrobu příze opravdu silné.

Konec příze zavedeme do vřetena a uděláme na přízi oko. Okem protáhneme přízi a vytvoříme další oko dlouhé cca 30 cm. Jím protáhneme další oko a takto vzniklý řetízek navíjíme na cívku na kolovrátku opačným směrem než byla upředena původní příze. zatočena. Postup opakujeme, časem se nám podaří pohyby spojit tak, že vytváříme řetízek a současně ho navíjíme na cívku.

Když je cívka plná, uvážeme na konci příze uzlík, aby se nerozplétala a z cívky jí rovnou svineme do klubíčka nebo jí, pokud potřebujeme přadeno, navineme na motovidlo. Pokud seskáváme stejnoměrně, příze je vyvážená a stačí namočit ji do vlažné vody, aby se rozvolnila, pak ji vyždímat a nechat usušit.

Pokračování příště…