kolovrat

Seriál o předení na pokračování, 2. Co je to zákrut příze

Seriál o předení
2. Co je to zákrut příze

Vzhled výsledného výrobku dokáže ovlivnit i směr zákrutu pramenů, tedy jestli je ve tvaru písmene „Z“ nebo „S“. Zákrutem rozumíme to, jak jsou při předení vlákna v přízi uspořádaná. Vlákna mohou jít zleva doprava nebo naopak, podle toho pak rozlišujeme, jestli jde o zákrut Z nebo S.

Jak zjistíme jaký zákrut příze má? Když podržíme přízi tak, aby visela dolů, je vidět šikmý směr vláken. Zjistíme, zda vlákna směřují zleva dolů vpravo /S/ nebo zda směřují zprava dolů vlevo /Z/, podle toho vidíme, jestli má příze zákrut S nebo Z. Když budeme mít dvě příze se stejným zákrutem, může je seskat a získat přízi dvojmoskanou, výsledná příze bude mít zákrut SZ nebo ZS, první písmeno označuje směr posledního skaní, druhé písmeno směr prvního skaní.

Dvojmoskaná příze se zákrutem SZ

Pokud je příze vyvážená , nebude při pletení dělat problémy. Vodítkem pro zjištění, že je příze vyvážená je úhel, který svírají vlákna s rovinou, případně zkouška při předení. Přeložíme upředenou nit a uvidíme, zda se sama zavine a zda bude pravidelná .

Je-li zákrut příze moc velký, je příze „přetočená“, menší přetočení po fixaci zmizí, při velkém přetočení se bude příze kroutit a smyčkovat, v obou případech pak bude pevná, ale tvrdá. Když je naopak zákrut moc malý, příze se také bude trochu přetáčet, po fixaci tato tendence zmizí. Příze bude měkká a málo pevná.

Pravidelná, ustálená příze, s pravidelným zákrutem

Po upředení musíme hotovou přízi fixovat, pokud bychom to neudělali a upletly z ní zkušební vzorek, měl by tvar kosočtverce a podle toho jaký zákrut měla příze, by ubíhal buď doleva, nebo doprava.

Fixovaná příze

Znalost zákrutu využijeme i v dalších technikách. Pro vzhled budoucí tkaniny je důležitý zákrut příze. Když na osnovu i útek použijeme přízi se stejným zákrutem, na tkanině lépe vyniknou plastické vzory, ale tkanina je na omak tvrdší. Jestliže použijeme na osnovu a na útek přízi s různými zákruty, výsledná tkanina je jemnější a rovnější.

V anglické literatuře se setkáme s výrazem TPI – twists per inch, který označuje kolik zákrutů na délku 2,5 cm má daná příze, z toho usoudíme, jak moc je příze zakroucená.

Další výraz WPI – wraps per inch zase uvádí, kolik příze se vedle sebe vejde na délce 2,5 cm, z toho můžeme usoudit, jak je příze silná.

Pokračování příště…